ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำซึม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 15 ต.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256149,77836,99966,87855,79248,79266,27347,42842,03833,51620,896--468,390
25607,1208,00016,45341,72751,24453,38851,09748,45846,25660,51476,31853,657514,232
255912,7689,410220,39368,21613,0419,9897,3076,7407,63311,00412,2199,013387,733
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2558   -1,361,150
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   9,205
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี