HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานของกองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2561 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อป้อมยามสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ในงานประเพณีแข่งขันเรือพื้นบ้าน (เรือโปงตาล) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงสำหรับใช้ในงานโครงการประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน (เรือโปงตาล) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงในงานประเพณีลอยประทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับไฟในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหมอแป๋ว หมู่ที่ 1 ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]จ้างปรับสถานที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.น้ำซึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสารวัตรวิชัย แก้วแดง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7