HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อจัดซื้อถังใส่น้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2561 ]ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประทิน เรืองผึ้ง หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่หูช้าง 18 ตาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมนึก ประสานพันธ์ ต่อจากคสล.เดิม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขลุบ ต่อจาก คสล.เดิมไปทางบ้านนางราตรี เชื้อนุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานีสูบน้ำบ้านภูมิธรรม ต่อจากคสล.เดิม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปบ้านผู้พันอำนวย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (การทำพรมเช็ดเท้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านทนายชุน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]

  (1)     2      3