HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2561 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางพะยอม ถึงโรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 ต.น้ำซึม [ 9 ต.ค. 2561 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางพะยอม ถึงโรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 ต.น้ำซึม [ 9 ต.ค. 2561 ]จ้างค่าบริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง พร้อมค่าบริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ทด้วยโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาคนงาน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ egp และ laas พร้อมทั้งปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.น้ำซึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางครอบ รักสัตย์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6