HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์      21 ก.พ. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐฯ   21 ก.พ. 2562 4
สขร.   -รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)-   12 ก.พ. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562    6 ก.พ. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายฟัก สุขทัตต่อจาก คสล.เดิมถึงทางแยกบ้านนายประสิทธิ์ เจริญธัญญา ม.4   4 ก.พ. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการถนน คสล.สายสามแยกบ้านนางพะยอม ถึงโรงสีชุมชน ม. 7    4 ก.พ. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดสถานที่รับสมัครและกำหนดที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี   31 ม.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง   31 ม.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   25 ม.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์