HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองแก   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   21 มิ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ตลุกดู่   ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 4 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนขวาง   ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   21 มิ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนขวาง   ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560   21 มิ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทองหลาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิ.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อเง    21 มิ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองฉาง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ   21 มิ.ย. 2561 3
ข่าวกิจกรรม อบต.หูช้าง   ทีมช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาและท่อประปาชำรุดในหมู่บ้าน   21 มิ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.หูช้าง   ทีมรถบรรทุกน้ำ อบต.หูช้าง ร่วมทำความสะอาดสนามปูนและห้องน้ำ โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์   21 มิ.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.หูช้าง   ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ป่วย ในพื้นที่ตำบลหูช้าง   21 มิ.ย. 2561 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1977