หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 


นิวัฒน์ พุ่มมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
 


สมศักดิ์ สาโรจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม