หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 


นิวัฒน์ พุ่มมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
 


สมศักดิ์ สาโรจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม


กัลยา จันทรโสภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
 


ร.ต.ธวัชชัย มูลเดช
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม