หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำซึม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 

 


 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
สมัยก่อนตามหมู่บ้านจะมีบ่อน้ำประจำหมู่บ้าน เพื่อไว้กินไว้ใช้ พอถึงฤดูแล้งน้ำในบ่อตามหมู่บ้านใกล้เคียง จะแห้งเกือบทุกบ่อ เหลือ เพียงบ่อเดียวในตำบลน้ำซึม จะมีน้ำไหลซึมออกมาทั้งปี ไม่มีวันแห้ง ทุกคนในบ้านต่างๆ จึงพากันมาใช้น้ำในบ่อนี้ และเรียกชื่อกันมาว่า ตำบลน้ำซึม ตำบลน้ำซึมได้รับการยกฐานะขึ้นจากสภาตำบลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2539
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ 4 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภอเมืองอุทัยธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี โดยเฉลี่ย 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,000 ไร่
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนขวาง , เทศบาลเมืองอุทัยธานี, ตำบลอุทัยใหม่
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหลุมเข้า , ตำบลหมกแถวและตำบลท่าโพ
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
 
 
 
 
 
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำ การเกษตร ทิศเหนือมีลำห้วยหรือคลองโพไหลผ่าน ทิศใต้มีลำคลอง ยางหรือบึงทับแต้ ทอดยาวเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างตำบลน้ำซึม กับตำบลท่าซุงไปจนถึงบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านท่าทองจะมีลำห้วยขวี ไหลผ่านเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่าง ตำบลน้ำซึมกับตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง
มาบรรจบกับลำคลองยางเป็นรูปทางสามแพ่ง ทิศตะวันออกมีแม่น้ำสะแกกรังไหลผ่านเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่าง ตำบลน้ำซึม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 กับตำบลสะแกกรังและตำบลท่าซุง
 
     

เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 16.11

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
    คิดเป็นร้อยละ 14.19

ธุรกิจส่วนตัว (ค้าขาย)
    คิดเป็นร้อยละ 9.82

รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 24.62

อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 35.28
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,356 คน ประกอบด้วย

ชาย  3,071 คน คิดเป็นร้อยละ 48.32

หญิง 3,285 คน คิดเป็นร้อยละ 51.68
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,242 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 265 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านเกาะลูกมอญ          
2   บ้านภูมิธรรม        
  3   บ้านวังยาง          
4   บ้านท่าทอง        
  5   บ้านพันตุ่น          
6   บ้านเนินม่วง        
  7   บ้านทุ่งไอ้หุ          
    รวม 3,071 3,285 6,356 2,242
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-503-527
 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10