หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 

 


 
 
 
  ที่อยู่ : 124 หมู่ 4 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี 61000
  โทรศัพท์ : 0-5650-3527
  โทรสาร : 0-5650-3527 ต่อ 16
  Website : www.namsum.go.th
  Email : namsum641@gmail.com
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อ 11
 
กองคลัง ต่อ 12
 
กองช่าง ต่อ 13
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อ 14
 
เครื่องแฟ็กซ์ ต่อ 16
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อ 17
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อ 18