ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำซึม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 19 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256282,346171,67580,12587,943154,384136,279149,656128,574143,19991,85751,938-1,277,976
256149,77836,99966,87855,79248,79266,27347,42842,03833,51645,11357,324169,677719,608
25607,1208,00016,45341,72751,24453,38851,09748,45846,25660,51476,31853,657514,232
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2559   816,850
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,328,666
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี