ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำซึม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 27 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256370,937-----------70,937
256282,346171,67580,12587,943154,384136,279149,656128,574143,19991,85768,40575,1751,369,618
256149,77836,99966,87855,79248,79266,27347,42842,03833,51645,11357,324169,677719,608
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,331,082
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,491,245
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี