องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับ อบต.น้ำซึม
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service

   
 
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่๒ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙(ด่วนที่สุด) [ 20 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 425 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี(ด่วนที่สุด) [ 20 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 476 
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี๒๕๕๖ [ 20 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 486 
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล [ 19 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 730 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) และการก่อสร้างลานกีฬา [ 18 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 751 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2 [ 17 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 1294 
 
<< หน้าแรก...     1285      1286      1287      1288     (1289)     1290      1291      1292      1293     ....หน้าสุดท้าย >> 1,531
     
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-503-527
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10