หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 056-503-527
 
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรท้องถิ่นคุณธรรมตามรอบพระยุคลบาท [ 3 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 412 
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขนส่งเคลื่อนย้ายระเกี่ยวนวดข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ด่วนที่สุด) [ 3 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 351 
การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (ด่วนที่สุด) [ 3 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 516 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด) [ 3 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 1045 
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา (ด่วนที่สุด) [ 3 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 408 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2559 [ 2 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 1133 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน (่ก่อร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) [ 2 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 460 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 2 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 764 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 526 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 1162 
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ด่วนที่สุด) [ 1 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 517 
การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ด่วนที่สุด) [ 1 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 1485 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 1 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 550 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 369 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 1 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 530 
การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 ให้แก่ผู้รับบริการตามมาตรา 9 (สิทธิ อปท.) [ 1 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 474 
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ด่วนที่สุด [ 1 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 502 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (ด่วนที่สุด) [ 1 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 543 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน [ 1 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 711 
ขอแก้ไขรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการรายที่ถูกลงโทษตัดสิทธิการจำหน่ายอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ส่วนที่เหลือทันที่ ตลอดปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด) [ 31 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 452 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 448 
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์(ด่วนที่สุด) [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 1234 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5333 
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี(ด่วนที่สุด) [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 559 
ซักซ้อมแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ด่วนที่สุด [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 450 
การจัดเก็บช้อมูลสถิติการคลัง ปี 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 457 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 500 
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 603 
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด่วนที่สุด) [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 517 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิต จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น(สำหรับศูนย์พัฒาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 625 
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2172 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6423 
ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านกา่รฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553-2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 415 
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน)ด่วนที่สุด [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 524 
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา (ด่วนที่สุด) [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 486 
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ. อุทัยธานี [ 19 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 607 
 
<< หน้าแรก...     219      220      221      222     (223)     224      225      226      227     ....หน้าสุดท้าย >> 353
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-503-527 โทรสาร : 056-503-527 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
จำนวนผู้เข้าชม 16,137,450 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10