หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 056-503-527
 
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 96 
การรายงานข้อมูลตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 129 
การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 154 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่อปท. งวดที่ 7/2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 198 
โอนเงินรางวัลจราจร เดือน ส.ค.66 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 147 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 153 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (ด่วนที่สุด) [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1721 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 47 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 67 
ขอแจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีไข้เลือดออก พ.ศ.2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 95 
ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลสู่เมืองอัจฉริยะ หลักสูตรบูรณาการระบบคลาวด์และพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะสู่ อปท. ดิจิทัลครบวงจร ด่วนที่สุด [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 85 
นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 190 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566)เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 1 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 191 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน กย.2566) ด่วนที่สุด [ 1 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 127 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 [ 1 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 68 
แผนการสอดส่องโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 1 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 92 
ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ The 8th International Conference Lifelong Learning for All 2023 (LLL 2023) [ 1 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 63 
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน EnwastExpo2023 [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 83 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 86 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 105 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 123 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 305 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 79 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
ขอประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 [ 30 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 107 
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 86 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 247 
ขอความร่วมมือส่วนราชการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไชมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร [ 30 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 83 
รายงานสรุปผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 227 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 66 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศพด. ไตรมาส 4 เพิ่มเติม [ 30 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 222 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท. เดือน ก.ค. 66 [ 30 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 217 
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 65 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 380
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-503-527 โทรสาร : 056-503-527 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
จำนวนผู้เข้าชม 18,617,571 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10