หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 056-503-527
 
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด2/2566  [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 251 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 93 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 141 
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 11 - 15 ด่วนที่สุด [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ด่วนที่สุด [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ด่วนที่สุด [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 113 
การขยายระยะเวลาการเปิดระบบชำระค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 115 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 202 
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ด่วนที่สุด [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 351 
โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ด่วนที่สุด [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 168 
ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 83 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากโคงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 84 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 96 
ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 55 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 85 
การสำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา เพื่อจัดทำประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ฉบับเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 96 
ขอเชิญประชุมยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 162 
ขอให้เร่งรััดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 52 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.ครั้งที่ 2/66 [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 218 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. มี.ค.66 [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 172 
การสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นใน KTB Corporate Online [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 159 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 3 ด่วนที่สุด [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 232 
สำรวจรายชื่อและข้อมูลของผู้ได้รับพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ที่ อน 0023.2/541 [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 129 
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยเรื่องอื่นๆ [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 68 
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ e-GP ระยะที่ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 149 
ขอเชิญชวนส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 [ 4 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 4 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 105 
การประกวดคลิปวีดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย [ 4 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 108 
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด่วนที่สุด [ 4 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 91 
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด [ 4 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 21 หัวเรื่อง เรียนรู้ความปลอดภัยในโลกยุคศตวรรษที่ 21  [ 4 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว  [ 4 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 92 
การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ตามแนวทาง Active Learning [ 4 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 82 
โครงการจัดกิจกรรม วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 4 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกคนพิการ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 3 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 86 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 380
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-503-527 โทรสาร : 056-503-527 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
จำนวนผู้เข้าชม 18,353,190 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10