หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 056-503-527
 
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) ประจำปี 2566 (ด่วนที่สุด) [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
ขอเชิญประชุมแกนนำคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารงานกองทุนท้องถิ่น 3 กองทุน [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 55 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 79 
ขอเชิญประชุมราชการสรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี  [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 86 
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 73 
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 75 
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 18 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 113 
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา [ 18 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 18 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 200 
การสำรวขข้อมูลการดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 18 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 118 
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 4 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด [ 17 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 114 
ขอส่งผลสรุปและผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ [ 17 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 84 
การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อเป็นมาตรการรับมือ ช่วงฤดูฝน ปี 2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 114 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) [ 17 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
แก้ไขตัวชี้วัดระหว่างทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ด่วนที่สุด) [ 17 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 59 
ขอส่งรายงานผลการกำกับติดตามและให้คำปรึกษาการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 104 
โครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 76 
ขอทราบความคืบหน้าในการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 196 
รับมอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวด รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย  [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 334 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 499 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธารณสุข [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 238 
การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (ด่วนที่สุด) [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 219 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการรับเบี้ยของผู้สูงอายุและข้อมูลผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป ของจังหวัดอุทัยธานี [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 142 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 67 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) พ.ศ. 2567 [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 94 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ชวนมาเปิดสิทธิประโยชน์ ตรวจรักษา โรคไวรัสตับอักเสบบี [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 83 
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน เรื่องการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 52 
แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก และโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 145 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณปี 66 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ งวด 2 [ 11 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 228 
การนำเงินส่งอปท.ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ GFMIS ก.ค.66 [ 11 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 226 
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2565  [ 11 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 82 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 163 
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 75 
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน2566) [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 380
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-503-527 โทรสาร : 056-503-527 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
จำนวนผู้เข้าชม 18,617,613 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10