หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 056-503-527
 
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน SME-GP : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 196 
การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 82 
หารือแนวทางปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 114 
หารือแนวทางปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 94 
การจัดฝึกอบรมโครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อมดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด่วนที่สุด [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 74 
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 77 
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 69 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในการนิเทศเชิงรุกเพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ (ด่วนที่สุด) [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชิวิตและทรัพย์สินของประชาชน [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 86 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
ขอส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็กฯ [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 130 
รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 102 
การสำรวจการนำปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) ด่วนที่สุด [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 100 
ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
การใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (2FA) ในระบบ KTB [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 167 
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด [ 8 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 87 
การจัดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนีะหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด [ 8 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 93 
การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น [ 8 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 112 
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 3/2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 108 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสรรสามิต ประจำเดือน มิ.ย.66 และ ก.ค.66 [ 7 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 249 
โอนเงินรางวัลจราจรให้อปท ก.ค.66 [ 7 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 158 
การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 119 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 7 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 92 
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมิภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 7 [ 7 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ ด่วนทีสุด [ 7 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 95 
แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ. 2566-2569 [ 4 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 115 
ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน [ 4 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 56 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่งและการแต่งตั้งประธานกรรมการประเมินวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ 4 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 66 
แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 69 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66) [ 3 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 323 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 157 
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 380
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-503-527 โทรสาร : 056-503-527 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
จำนวนผู้เข้าชม 18,617,680 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10