หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์อบต.น้ำซึม
“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายนิวัฒน์ พุ่มมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
ศาสนสถานในตำบล
น้ำซึม
การศึกษาในตำบล
น้ำซึม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
น้ำซึม
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 056-503-527
 
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.น้ำซึม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ในตำบลต่อไปครับ
นายนิวัฒน์ พุ่มมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม จำนวน ๑ [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างติดตั้งฉากกั้นห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕ [ 26 ก.ย. 2566 ]

 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 22 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 26 
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 4 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 130 
เปิดวิจารณ์ ร่างขอบเขตงานรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ [ 23 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 169 
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 17 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 109 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ(ครั้งที่2)ด้วยวิธีประกวดราคา [ 11 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายข้างบ้านทนายชีวิน ม. 1 [ 2 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 70 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสะอาด รักเกี [ 2 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 59 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่ที่ 6 บริเวณศาลต้นแต้ [ 2 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 59 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 15 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 171 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว8964 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3927  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) สน.คท. มท 0808.3/ว3952  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว8963  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3947 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3929 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3866 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเตม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3867 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3913  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13333-13337,13338-13403 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3909 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3908 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว3928  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี กศ. มท 0816.3/ว3925  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3926  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
 
โอนเงินรางวัลราจร เดือนกันายน 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
เเนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
การโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท. งวดที่ 8/2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
การจัดสรรงบประมาเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ก้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 39 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 43 
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3  [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ด่วนที่สุด [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 47 
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระมรวงมหาดไทย [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 45 
คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 44 
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 4 ฉบับ [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 58 
 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าฯ ด่วนมาก [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 54 
 
อบต.หนองจอก จ้างจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ในด้านการดูแลรักษาความสะอาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห [ 10 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
ทต.ลานสัก #ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่มเติมให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครอง [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเก็บขนขยะมูลฝอย (พนักงานเก็บขนขยะ). [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองสระ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งโพ กิจกรรมเคราพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.สว่างอารมณ์ ประกาศระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (T [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดู่ยืน [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดู่ยืน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ. [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งนางาม มอบสิ่งของพระราชทานแก่บ้านผู้ประสบอัคคีภัย [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองฉาง การประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 47 
 


อบต.ท่าซุง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.ท่าซุง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2566) [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.ท่าซุง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2566) [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.ท่าซุง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปิดภาคเรียนที่ 1/2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.คอกควาย จ้างเหมาบริการต่างๆ รายนายดำรงค์ อยู่ลอง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนา [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.คอกควาย จ้างเหมาบริการต่างๆ รายนายดำรงค์ อยู่ลอง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนา [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.คอกควาย จ้างเหมาบริการต่างๆ รายอานนท์ ชำนินา (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 ก [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.คอกควาย จ้างเหมาบริการต่างๆ รายนายอนุรักษ์ แห้วเพ็ชร (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึ [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.คอกควาย จ้างเหมาบริการต่างๆ รายนายศรายุธ กลิ่นสาท (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.คอกควาย จ้างเหมาบริการต่างๆ รายนายดำรงค์ อยู่ลอง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนา [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.คอกควาย จ้างเหมาบริการต่างๆ รายนายเคน แก้วการไร่ (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.คอกควาย จ้างเหมาบริการต่าง ๆ รายนายคัมพันธ์ สมจิตร (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันท [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.คอกควาย จ้างเหมาบริการต่างๆ รายนางสาวลดามณี ฉัตรทอง (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึ [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.คอกควาย จ้างเหมาบริการต่างๆ รายนางสาวมิ่งขวัญ ทองศรี (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึ [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองจอก จ้างจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองจอก จ้างจ้างเหมาเช่าช่องสัญญาณเสียงตามสายผ่านระบบอินเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองจอก จ้างจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ในด้านการดูแลรักษาความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจั [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองจอก จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน เพื่อทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน โด [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองจอก จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน เพื่อทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน โด [ 28 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองจอก จ้างจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]
 
 
อิฐมอญ
วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
OTOP
ผลิตภัณฑ์
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
   
   
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
การยื่นแบบก่อสร้างบ้าน (19 ก.ย. 2566)    อ่าน 13  ตอบ 0  
ขอสอบถามทางเข้าบ้าน (19 ก.ย. 2566)    อ่าน 9  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (28 เม.ย. 2566)    อ่าน 102  ตอบ 1  
ขอไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณปากซอยและ ในซอย 2 จุด (ซอยข้างการไฟฟ้า) (9 มี.ค. 2566)    อ่าน 162  ตอบ 0  
ขอสอบถามโครงการ (16 ก.พ. 2566)    อ่าน 237  ตอบ 2  
 
 
  คู่มือประชาชน
  แบบฟอร์ม เอกสาร
สำหรับใช้ติดต่อราชการ
 
   
  คำแนะนำการชำระภาษี
  ภาษีทุกบาทจะคืนสู่ประชาชน
ด้วยการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
   
   
   
  ภาษีป้าย
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  การจัดการองค์ความรู้
  ภายในองค์กร
 
   
 
 
ระบบฐานข้อมูล Back Office
 
 
 
 
 
กิจการสภา
 
Council
 
 
วีดิทัศน์
 
Video
 
สำรวจความคิดเห็น
  คุณอยากให้ อบต. น้ำซึม พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
  ด้านการศึกษา
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
GOOGLE EARTH
   
  สายตรงปลัด
  โทร. 056-503-527 ต่อ 15
 
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
  ประมวลผลสำรวจ
LINK ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-503-527 โทรสาร : 056-503-527 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
จำนวนผู้เข้าชม 18,617,623 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
 
ขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย
 
 
 
FACEBOOK
ประชาสัมพันธ์งานกองคลัง