หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์อบต.น้ำซึม
“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายนิวัฒน์ พุ่มมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
ศาสนสถานในตำบล
น้ำซึม
การศึกษาในตำบล
น้ำซึม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
น้ำซึม
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 056-503-527
 
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.น้ำซึม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ในตำบลต่อไปครับ
นายนิวัฒน์ พุ่มมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาบริการซักผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๔๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๙๖๔๘ อุทัยธานี จำน [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฟัก สุขทัต ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลั [ 16 ก.ย. 2565 ]

 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 171 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 152 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 282 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม โครงการดินแลกน้ำ [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 464 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จัดซื้อถังขยะพล [ 21 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 871 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนแยกทางหลวงหมู่6 ถึงถนนสายหลังศูนย์ราชการม.3 [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 59 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว3117 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว3111  [ 30 ก.ย. 2565 ]
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3101,14419  [ 30 ก.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3112  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
 
(ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ..... [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
การออกบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
บัญชันวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ส.ค.65 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ปรพเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสรรพสามิต เดือน ก.ย. [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี่ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี65 เหลือจ่าย [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่อปท. งวด3/2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมเพื่อการบริหารสำหรับหน่วยงานรัฐ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครองโรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ก.ค.65 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งนางาม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ประจำรถ EMS ส่งตัวผู้ป่วยหมู่ที่ 11 ตำบลทุ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.เกาะเทโพ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ร่ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งนางาม ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ทัพทัน กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai National Flag Day) [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม ข้าร่วมฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินน [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งนางาม ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ช่วงเช้า นายกดวงเดือน ชโลธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานสัก #แบบประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการของเทศบาลตำบลลานสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.คอกควาย สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วรวม [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ดอนขวาง ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนขวาง ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานสัก ข่าวรายวัน ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.เขาบางแกรก คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 


อบต.หนองจอก จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน [ 4 ต.ค. 2565 ]


อบต.บ้านบึง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๓๔-๐๐๙ สายเว [ 4 ต.ค. 2565 ]


อบต.วังหิน จ้างพนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]


อบต.วังหิน จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]


อบต.สะแกกรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางกุ้งถึงบ้านบางใหญ [ 4 ต.ค. 2565 ]


อบต.สะแกกรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางกุ้งถึงบ้านบางใหญ [ 4 ต.ค. 2565 ]


อบต.หนองไผ่แบน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลาไหล - เหมืองชลประทาน [ 4 ต.ค. 2565 ]


อบต.หนองไผ่แบน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางดวงจันทร์ - บ้านตากแ [ 4 ต.ค. 2565 ]


ทต.เมืองการุ้ง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองการุ้งและโรงเรียนชุมชนบ้านเ [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.วังหิน จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.วังหิน จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.วังหิน จ้างพนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.วังหิน จ้างพนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]


ทต.สว่างแจ้งสบายใจ จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแขวน ราย นางสาวจารุวรรณ ประสิทธิเขตร [ 3 ต.ค. 2565 ]


ทต.สว่างแจ้งสบายใจ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ ประจำเดือ [ 3 ต.ค. 2565 ]


ทต.สว่างแจ้งสบายใจ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแขวน ประจำเดือน [ 3 ต.ค. 2565 ]


ทต.สว่างแจ้งสบายใจ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานขับรถขยะของเทศบาล ราย นายพรชัย ยิ้มช้อย โดยวิธ [ 3 ต.ค. 2565 ]


ทต.สว่างแจ้งสบายใจ จ้างบุคคลภายนอก ราย นายอาคม โพธิ์ศรี เพื่อปฏิบัติงานเก็บขนขึ้นขยะมูลฝอยภายในเขตเ [ 3 ต.ค. 2565 ]


ทต.สว่างแจ้งสบายใจ จ้างบุคคลภายนอก ราย นายสัมฤทธิ์ ชาญธัญการ เพื่อปฏิบัติงานเก็บขนขึ้นขยะมูลฝอยภายใ [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.หนองไผ่แบน ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]
 
 

อิฐมอญ

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
OTOP
ผลิตภัณฑ์
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
   
   
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 100  ตอบ 0  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (29 เม.ย. 2565)    อ่าน 100  ตอบ 0  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (30 มี.ค. 2565)    อ่าน 187  ตอบ 1  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (24 ก.พ. 2565)    อ่าน 175  ตอบ 1  
ภาษีป้าย (9 ก.พ. 2565)    อ่าน 162  ตอบ 1  
 
 
  คู่มือประชาชน
  แบบฟอร์ม เอกสาร
สำหรับใช้ติดต่อราชการ
 
   
  คำแนะนำการชำระภาษี
  ภาษีทุกบาทจะคืนสู่ประชาชน
ด้วยการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
   
   
   
  ภาษีป้าย
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  การจัดการองค์ความรู้
  ภายในองค์กร
 
   
 
 
 
กิจการสภา
 
Council
 
 
วีดิทัศน์
 
Video
 
สำรวจความคิดเห็น
  คุณอยากให้ อบต. น้ำซึม พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
  ด้านการศึกษา
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
GOOGLE EARTH
   
  สายตรงปลัด
  โทร. 056-503-527 ต่อ 15
 
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
  ประมวลผลสำรวจ
LINK ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-503-527 โทรสาร : 056-503-527 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
จำนวนผู้เข้าชม 16,137,306 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10