หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 


มนต์ชัย กลายสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
 


วิม สดไทย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม


ผจญ ติตติปานะ
เลขานุการสภา อบต.น้ำซึม
 
 


พงศ์เพชร บุญสิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑


ยุภา น่วมเกิด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑


อำนวย สุพรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒


เกรียงศักดิ์ ไวเกษตรกรณ์
สมาชิกสภา อบต.น้ำซึม หมู่ที่ 2


ประวิทย์ เชยสวรรค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓


ร.ต.สิทธิชัย กลายสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔