หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ขอเชิญเสนอของบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 

ขอเชิญเสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
       กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ขอเชิญกลุ่ม องค์กร ชุมชน ร่วมเสนอของบประมาณจากกองทุนเพื่อนำงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไปพัฒนา ส่งเสริมปรับปรุง แก้ไข พฤติกรรม ด้านสุขภาพ อนามัยให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ได้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ปลอดจากโรคภัยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน เป็นหลัก
      โดยเสนอของบประมาณโดยตรงที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ตามแบบเสนอโครงการ(ที่ตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตั้งอยู่ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม 124 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0 5650 3527

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ธ.ค. 2559 เวลา 17.05 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 507 ท่าน