หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 
ประกาศนัดตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายสถานีสูบน้ำถึงบ้านนางพะเยาว์ เสริมสุขต่อ หมู่ที่ 4 ตำาบลน้ำซึม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 13.59 น. โดย คุณ จันจิรา เทียนแก้ว

ผู้เข้าชม 133 ท่าน