HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกระงับเหตุไฟไหม้หญ้าใกล้เคียงบ้านเรือนชาวบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซึม  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เข้าควบคุมสังการระงับเหตุุไฟหญ้าใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชน ในบริเวณหลัง ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมหมาชนก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซึม โดยได้รับการสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี,องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า,และผู้นำท้องที่ จนสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ จนสามารถระงับเหตุให้สงบลงได้
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่อนุเคราะห์สนับสนุนเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว มา ณ ที่นี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 14.50 น. โดย คุณ อุทัยวรรณ ท่าเจ็ง

ผู้เข้าชม 45 ท่าน