หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 13.27 น. โดย คุณ อุทัยวรรณ ท่าเจ็ง

ผู้เข้าชม 57 ท่าน