หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 
กิจกรรมจิตอาสา\"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม พร้อมเจ้าหน้าที่จิตรอาสาตำบลน้ำซึุม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเชิญชวนชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมประสานพลังสามัคคีโดยการรวมพลังจิตอาสา รวมแรงรวมใจทำประโยชน์เพื่อสังคมและเพื่อพัฒนาสิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียนที่เปรียบเทียบเสมือนปอดของชุมชนและให้ประชาชน ได้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ บึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 12.01 น. โดย คุณ อุทัยวรรณ ท่าเจ็ง

ผู้เข้าชม 7 ท่าน