หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม  ในวะระ พิจรณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) และข้อราชการอื่นเพื่อพิจารณา พร้อม สำนักงานผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจข้อบังคับ ผังเมืองรวมอุทัยธานี และผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี ตามกฎกระทรวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 10.07 น. โดย คุณ อุทัยวรรณ ท่าเจ็ง

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย