หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ,ผู้พี่การ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความเดือดร้อนของ ประชาชนในเขต ตำบลน้ำซึม เดือน สิงหาคม 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ข้าราชการ พบปะประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำซึม เพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้าน พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพ เบี้ยคนพิการ และเบี้ยผู้ป่วยฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 10.48 น. โดย คุณ อุทัยวรรณ ท่าเจ็ง

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย