หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562  
 

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็น ในโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิต โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซึม

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 15.41 น. โดย คุณ อุทัยวรรณ ท่าเจ็ง

ผู้เข้าชม 37 ท่าน