หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมกฏหมายควบคุมอาคาร ประจำปี พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมกฎหมายควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการวางแผนพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้ความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 12.51 น. โดย คุณ อุทัยวรรณ ท่าเจ็ง

ผู้เข้าชม 29 ท่าน