หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 

 
การเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง  
 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า  พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  กำหนดให้มีการออกกฎหมายลำดับรอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร  รายได้  และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ....  ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ  ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ  ค่าเคลื่อนย้ายรถ  และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ..... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ของกรส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th หัวข้อ \"ข้อมูลข่าวสาร\")
     จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ
                            งานกฎหมายและคดี  สำนักงานปลัด อบต.น้ำซึม

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2562 เวลา 15.37 น. โดย คุณ อุทัยวรรณ ท่าเจ็ง

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-503-527
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10