หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 

 
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563  
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม  จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม  ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  20  มกราคม  2563  เพื่อพิจารณารายงานสถานะการเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และเงินคงเหลือ  และติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  โดยมีนายนิวัฒน์  พุ่มมณี  ประธานกรรมการกองทุนฯ  เป็นประธานการประชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 10.10 น. โดย คุณ อุทัยวรรณ ท่าเจ็ง

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X