หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2563 เวลา 10.43 น. โดย คุณ จันจิรา เทียนแก้ว

ผู้เข้าชม 16 ท่าน