หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี ประจำปี 2562   20 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561(e-plannace)   20 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   20 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม   20 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   20 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance\'Assessment:LPA)ประจำปี 2561   20 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   20 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมว่าด้วยจรรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ.2557   20 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม   20 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สมัยวิสัยมัญ สมัยที่ 2/2562    14 มิ.ย. 2562 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35