หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีงบประมาณ 2562   3 ก.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ เจ้าพนักงานประเมิน และเจ้าพนักงานเก็บภาษี   3 ก.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   3 ก.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม   28 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561   28 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังศึกษาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตำบลน้ำซึม   27 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม   27 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562   27 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561   27 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)   26 มิ.ย. 2562 29
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21