หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561   26 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)   26 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   26 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561)   26 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1(เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)   26 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   26 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   25 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6)   25 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   20 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม   20 มิ.ย. 2562 24
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 21