หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   13 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง   13 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 แบบ สขร.1   5 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมมอบเงินช่วยเหลือกรณีเหตุวาตภัย   30 พ.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้ายและความตาย ผ่านสือประชาสัมพันธ์   23 พ.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2562   18 พ.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2562    16 พ.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การส่งภาพถ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   16 พ.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับการช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม   15 พ.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกพื้้นที่ เหตุต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นจราจรหมูที่ 4 ตำบลน้ำซึม   14 พ.ค. 2562 36
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 20