หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   20 ต.ค. 2559 239
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2559   18 ต.ค. 2559 222
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง การยื่นแบบแสดงเพื่อเสียภาษีชำระภาษี ประจำปี 2560   17 ต.ค. 2559 234
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก   30 ก.ย. 2559 252
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอำเภอเมืองอุทัยธานี เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559   28 ก.ย. 2559 220
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน...........อบต.น้ำซึม   21 ก.ย. 2559 269
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วรตำบลน้ำซึม เรื่อง แจ้งนัดตรวจงานโครงการก่อสร้างถังกรองสนิมพร้อมติดตั้งระบบหมู่ที่ 5 ตำบลน้ำซึม   21 ก.ย. 2559 200
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญทุกท่าน............หันมาปั่นจักรยาน กันนะครับ   19 ก.ย. 2559 199
ข่าวประชาสัมพันธ์   มารู้จักไอโอดีนกันดีกว่า???   19 ก.ย. 2559 269
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    19 ก.ย. 2559 192
<< หน้าแรก...     12      13      14      15     (16)     17      18      19      20