หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   20 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance\'Assessment:LPA)ประจำปี 2561   20 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   20 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมว่าด้วยจรรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ.2557   20 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม   20 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สมัยวิสัยมัญ สมัยที่ 2/2562    14 มิ.ย. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   13 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง   13 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 แบบ สขร.1   5 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมมอบเงินช่วยเหลือกรณีเหตุวาตภัย   30 พ.ค. 2562 37
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 21