หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมออกระงับเหตุเพลงไหม้หญ้าใกล้บ้านเรือนประชาชนหมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม   12 พ.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 แบบ สขร.1   7 พ.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562   2 พ.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่องมาตรการป้องกันและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   30 เม.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน   30 เม.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   30 เม.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   30 เม.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซืม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง   30 เม.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน    30 เม.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   30 เม.ย. 2562 4
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 20