หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   30 เม.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง การปรับปรุงเพิ่มกระบวนงาน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   24 เม.ย. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม   19 เม.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   19 เม.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง แต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   19 เม.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น   19 เม.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม   19 เม.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   19 เม.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการคัดแยกขยะมูลฝอย   17 เม.ย. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 แบบ สขร.1   5 เม.ย. 2562 11
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 20