หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้ายและความตาย ผ่านสือประชาสัมพันธ์   23 พ.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2562   18 พ.ค. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2562    16 พ.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การส่งภาพถ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   16 พ.ค. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับการช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม   15 พ.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกพื้้นที่ เหตุต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นจราจรหมูที่ 4 ตำบลน้ำซึม   14 พ.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมออกระงับเหตุเพลงไหม้หญ้าใกล้บ้านเรือนประชาชนหมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม   12 พ.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 แบบ สขร.1   7 พ.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562   2 พ.ค. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่องมาตรการป้องกันและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   30 เม.ย. 2562 18
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 21