หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมนึก ประสานพันธ์ ถึงฝายหลวง หมู่ที่ 5 ต.น้ำซึม   12 มี.ค. 2562 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 2562 แบบ สขร.1   5 มี.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (ครั้งที่ 9/2562)   4 มี.ค. 2562 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2541   4 มี.ค. 2562 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1    21 ก.พ. 2562 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐฯ   21 ก.พ. 2562 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562    6 ก.พ. 2562 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายฟัก สุขทัตต่อจาก คสล.เดิมถึงทางแยกบ้านนายประสิทธิ์ เจริญธัญญา ม.4   4 ก.พ. 2562 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการถนน คสล.สายสามแยกบ้านนางพะยอม ถึงโรงสีชุมชน ม. 7    4 ก.พ. 2562 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดสถานที่รับสมัครและกำหนดที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี   31 ม.ค. 2562 76
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 20