หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน   30 เม.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   30 เม.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   30 เม.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซืม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง   30 เม.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน    30 เม.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   30 เม.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   30 เม.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง การปรับปรุงเพิ่มกระบวนงาน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   24 เม.ย. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม   19 เม.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   19 เม.ย. 2562 24
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 21