หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ   สรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   12 ธ.ค. 2559 422
หลักประกันสุขภาพ   เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำซึม   11 ธ.ค. 2559 498
หลักประกันสุขภาพ   ขอเชิญเสนอของบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   11 ธ.ค. 2559 507
หลักประกันสุขภาพ   ขอเชิญเสนอของบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   11 ธ.ค. 2559 235
หลักประกันสุขภาพ   แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2559   24 ก.ย. 2559 2867
หลักประกันสุขภาพ   แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ประจำปีงบประมาณ 2559    22 ก.ย. 2559 326
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   29 มิ.ย. 2558 394
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   29 มิ.ย. 2558 354
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   29 มิ.ย. 2558 392
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   29 มิ.ย. 2558 355
  (1)     2      3      4      5