หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศิจกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)     2      3