หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท่องถิ่น พ.ศ. 2535 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับกาปรระชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-503-527
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10