หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำซึม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำซึมอาศัยอยู่ร่วมกันแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม ทั้งด้านการศึกษาและ ด้านสาธารณูปโภค และนอกเหนือไปกว่านั้น ประชาชนในตำบลก็ยังปฏิบัติตน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้าน
 
ชาวตำบลน้ำซึมทั่วไปได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมโบราณ ของตนไว้หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ซึ่งตนเลื่อมใส และ ศรัทธา โดยได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นต้น
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลน้ำซึมนับถือศาสนาพุทธ และยังมีประชาชนอีก ส่วนหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์ โดยภายในตำบลมีศาสนสถาน ดังนี้
วัด จำนวน 4 แห่ง

วัดสังกัสรัตนคีรี

วัดท่าทอง

วัดภูมิธรรม

วัดจันทราราม
สถานที่ประกอบศาสนพิธีของชาวคริสต์ จำนวน 1 แห่ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ ดังนี้
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงเปิดสอนระดับปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรีเปิดสอนระดับปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านภูมิธรรมเปิดสอนระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
การศึกษาอื่นๆ ได้แก่

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซึม หมู่ที่ 4
หน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน
    จำนวน 82 คน

กองทุนยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 แห่ง
 
ชาวตำบลน้ำซึมทั่วไปได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมโบราณ ของตนไว้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ซึ่งตนเลื่อมใส และ ศรัทธา โดยได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-503-527
 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10