หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำซึม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ให้มีคุณภาพและเพื่อการเกษตร
 
 
 

แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง

แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ
 
 
 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหา ความยากจน
 
 
 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และพัฒนาทุน ทางสังคม

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-503-527
 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10