หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 
 
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 

จะสร้างบ้าน ต้องมาทำอย่างไรบ้าง มีเอกสารอะไรบ้างครับ

เขียนโดย   คุณ วิสุทธิ์

วันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 13.47 น. [ IP : 182.232.242.168 ]  
 

สวัสดีครับ คุณ วิสุทธิ์ ขออนุญาตแนะนำดังนี้นะครับ

ตัวอย่าง การยื่นเอกสาร ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• กรณีผู้ขออนุญาตก่อสร้างเป็น เจ้าของโฉนดที่ดิน
1. ใบคำขออนุญาตก่อสร้าง ( ข.1 ) จำนวน 1 ชุด
2. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของ ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง 1 ชุด
3. สำเนา ทะเบียนบ้าน ของ ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง 1 ชุด
4. แบบแปลน แผนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน 3 ชุด
5. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน (*เท่าฉบับจริง)
• กรณีก่อสร้างในที่ดินผู้อื่น ที่ไม่ใช่ชื่อของ ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน
2. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนา ทะเบียนบ้าน ของ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน (*เท่าฉบับจริง)
• กรณีก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินผู้อื่น จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง
2. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนา ทะเบียนบ้าน ของ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน (*เท่าฉบับจริง)
• กรณีที่มีพื้นที่ใช้สอยของบ้าน มีขนาดพื้นที่เกิน 150 ตารางเมตร จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ทำรายการคำนวณ จำนวน 1 ชุด
1.1 พร้อม ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
1.2 พร้อม รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด

2. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ทำการออกแบบ จำนวน 1 ชุด
2.1 พร้อม ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
2.2 พร้อม รายการประกอบแบบหรือรายการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด

• มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ กองช่าง โทร 056-503527 ต่อ 17


เขียนโดย   คุณ นาย เศรษฐศิลป์ สุปันนุช ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 16.42 น. [ IP : 116.58.227.85 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-503-527
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10